Tổng Quan
  • Giới thiệu chung

    Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" với tổng kinh phí khoảng 2,18 triệu USD (chủ yếu do Quỹ Bill & Melinda Gates -BMGF tài...

  • Chức năng

    Dự án mở rộng sẽ tập trung cho công tác cung cấp nội dung thông tin về “Tam nông” để có thể phục vụ hiệu quả, tiện lợi nhất cho bà con nông dân và các tầng lớp...

  • Đăng nhập hệ thống

    Bước 1: Click vào một trong các biểu tượng internet sau  Bước 2: Điền thông tin trang truy cập là địa chỉ sau: http://obv2.bmgf-mic.vn Bước 3: Điền thông tin tài khoản được cung cấp và...