Tổng Quan
 • Giới thiệu chung

  Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" với tổng kinh phí khoảng 2,18 triệu USD (chủ yếu do Quỹ Bill & Melinda Gates -BMGF tài...

 • Mục tiêu

  Mục tiêu lâu dài của dự án là góp phần cùng với các chương trình phát triển quốc gia khác của Chính phủ Việt Nam tạo cơ hội cho người dân nông...

 • Chức năng

  Dự án mở rộng sẽ tập trung cho công tác cung cấp nội dung thông tin về “Tam nông” để có thể phục vụ hiệu quả, tiện lợi nhất cho bà con nông dân và các tầng lớp...

 • Đăng nhập hệ thống

  Bước 1: Click vào một trong các biểu tượng internet sau  Bước 2: Điền thông tin trang truy cập là địa chỉ sau: http://obv2.bmgf-mic.vn Bước 3: Điền thông tin tài khoản được cung cấp và...