Tổng Quan
Giới thiệu chung

Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam" với tổng kinh phí khoảng 2,18 triệu USD (chủ yếu do Quỹ Bill & Melinda Gates -BMGF tài trợ) được Bộ TT&TT triển khai từ 2009-2011. Dự án đã hoàn thành việc cung cấp và lắp đặt thiết bị máy tính, công tác thông tin tuyên truyền về các ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng, truy nhập Internet, về chính sách ICT của nhà nước cho nông thôn..., tổ chức các khoá đào tạo tin học và truy cập Internet cho hàng ngàn lượt người dân, cũng như các khóa đào tạo kỹ năng kinh doanh, ứng xử, phục vụ khách hàng cho cán bộ tại 99 điểm truy cập viễn thông công cộng là các Bưu điện Văn hoá xã (BĐVHX), thư viện tỉnh, huyện, thư viện của bệnh viện, trường học và UBND cấp xã tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Trà Vinh. Đây là những tỉnh khó khăn, mang tính điển hình đại diện cho 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Dự án thí điểm đã nghiên cứu kỹ và lựa chọn các tỉnh này để triển khai phổ cập Internet, với một trong những mục tiêu hướng tới là từ đó sẽ rút ra các kinh nghiệm hữu ích cho việc thiết kế và triển khai dự án mở rộng trên toàn quốc.

Một trong những thành công của Dự án thí điểm là bổ sung và thay đổi hình thức phục vụ truyền thống và tư duy phục vụ kinh doanh cho các thư viện công cộng và BĐVHX tại các điểm của dự án. Trước khi có Dự án thí điểm, nhiều thư viện chỉ phục vụ đọc, mượn sách báo, và BĐVHX chủ yếu phục vụ các dịch vụ bưu chính nên có rất ít người đến sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, thời gian mở cửa hạn chế, thiếu các dịch vụ thu hút khách hàng... Đến nay, cùng với việc cung cấp hệ thống máy tính hiện đại, truy cập Internet băng rộng, người dân ở 3 tỉnh thuộc vùng dự án được truy cập Internet miễn phí tại các điểm thư viện và một nửa chi phí tại các BĐVHX. Đi đôi với công tác thông tin tuyên truyền và công tác đào tạo cho các cán bộ thư viện, nhân viên BĐVHX và hàng ngàn lượt người dân ở vùng có điểm thí điểm của dự án để họ biết tác dụng to lớn của Internet là “làm giàu thêm cuộc sống”, thì các cán bộ cũng đã có kỹ năng, phương pháp phục vụ người dùng tốt hơn.

Công tác đánh giá tác động ảnh hưởng được tiến hành một cách bài bản, chuyên nghiệp... đã góp phần cho sự thành công của dự án thể hiện qua số lượng người dân tới sử dụng dịch vụ tại thư viện và BĐVHX tại các vùng Dự án thí điểm đã tăng lên liên tục. Số liệu thống kê cho thấy: tại Trà Vinh, số lượng khách hàng đã tăng từ bình quân 5 người/ngày/BĐVHX lên 50 người/ngày/BĐVHX. Tại Thái Nguyên, số lượng khách hàng tăng từ 5 người lên 30 người/ngày/BĐVHX và tại Nghệ An tăng lên 20 người/ngày/BĐVHX. Đồng thời chất lượng phục vụ và hiệu quả kinh doanh tại các vùng này đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng được các tiêu chí và kỳ vọng ban đầu của dự án.