Tổng Quan
Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Click vào một trong các biểu tượng internet sau

 

Bước 2: Điền thông tin trang truy cập là địa chỉ sau: http://obv2.bmgf-mic.vn

 

Bước 3: Điền thông tin tài khoản được cung cấp và nhấn vào nút Đăng nhập

  • Tên tài khoản : Tài khoản đăng
  • Mật khẩu : Mật khẩu truy cập