Tổng Quan
Thay đổi thông tin người dùng

Sau khi đăng nhập thành công, nếu là lần đầu sử dụng, bạn nên thay đổi mật khẩu được cung cấp, và thay đổi các thông tin cá nhân của mình nếu cần thiết.

Bước 1 : Ở góc trên bên phải màn hình, nhấn vào dòng chữ tên tài khoản đăng nhập


 

Bước 2 : Màn hình hiển thị thông tin tài khoản, nhấn vào nút Sửa


 

Bước 3 : Giao diện thay đổi thông tin cá nhân sẽ xuất hiện. Sau khi thay đổi các thông tin nhấn nút Submit để lưu các thông tin sửa đổi